Over Asito

Dit jaar bestaat Asito 60 jaar. In 1952 startte Joop van Riemsdijk zijn schoonmaakbedrijf Alle Stof In Twente Opruimen. Het geboortejaar van Jip en Janneke, het weekblad Donald Duck en de Efteling bleek een goed jaar om iets nieuws te beginnen. Zo werd ook de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, een prille voorloper van de EU, opgericht.

Asito groeide in 60 jaar uit tot een landelijke organisatie met bijna 100 vestigingen en circa 10.000 medewerkers. Maar één van de gevleugelde uitspraken van Joop van Riemsdijk blijft bestaan: ‘Zorg goed voor je mensen, dan zorgen zij goed voor jou.’ Bij Asito noemen we dat de A-factor, de Asito-factor. Hoewel het een grotendeels ongrijpbaar fenomeen is, ligt de basis bij mensen. Mensen die trots zijn op Asito en op hun vak.

MISSIE EN VISIE

Visie:
‘Iedereen verdient een schone, hygiënische en verzorgde werk- en leefomgeving’
Missie:
De missie van Asito geeft in een abstracte vorm weer wat de basis voor deze visie is.‘Asito is de meest alerte schoonmaakorganisatie van Nederland die met de inzet van oprechte, betrokken en bekwame medewerkers iedere dag weer een schonere, meer hygiënische en beter verzorgde werk- en leefomgeving mogelijk maakt.’ De missie geeft de grote kracht van Asito weer: onze medewerkers. Circa 10.000 Asito collega’s maken een groot collectief. Een groep mensen waar we trots en zuinig op zijn.

DUURZAAMHEID

Duurzaam ondernemen is één van de speerpunten van Asito. Dit magazine staat vol met voorbeelden van acties die Asito heeft ondernomen op zowel milieu als op sociaal vlak.
Asito kijkt nadrukkelijk buiten de eigen bedrijfsgrenzen. We zetten ons in om anderen te betrekken en te inspireren, bijvoorbeeld door projecten als 1.000.000 druppels en het Nationaal Integratiediner.